Sách Tiếng Việt
Luật Dân quân tự vệ :
Tác giả CN Quốc hội
Nhan đề Luật Dân quân tự vệ : Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020 / Quốc hội
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2020
Mô tả vật lý 66tr. ; 19cm.
Tóm tắt Luật Dân quân tự vệ đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2019.
Từ khóa tự do Dân quân
Từ khóa tự do Dân quân tự vệ
Từ khóa tự do Luật Dân quân tự vệ
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10028182-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144954
0021
004D0A118AB-B1A7-427C-8B2E-A2B0C48E8947
005202105061525
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210506152631|zthuvien3
100 |aQuốc hội
245 |aLuật Dân quân tự vệ : |bCó hiệu lực thi hành từ 01/7/2020 / |cQuốc hội
260 |aH. : |bTư pháp, |c2020
300 |a66tr. ; |c19cm.
520 |aLuật Dân quân tự vệ đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2019.
653 |aDân quân
653 |aDân quân tự vệ
653 |aLuật Dân quân tự vệ
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10028182-3
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2021/10028182thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028182 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10028183 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào