Sách Tiếng Việt
Các loại thuế chính phải nộp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp :
Tác giả CN Phạm Thị Minh Nguyệt; Nguyễn Thị Kim Hoa
Nhan đề Các loại thuế chính phải nộp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp : Những điều cần biết / Phạm Thị Minh Nguyệt; Nguyễn Thị Kim Hoa
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2020
Mô tả vật lý 295tr. ; 21cm.
Tóm tắt Nội dung quyển sahs gồm có các phần chính sau; Phần 1: Tổng hợp những chính sách về Luật thuế giá trị gia tăng; Phần 2: Tổng hợp những chính sách về Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Phần 3: Tổng hợp những loại thuế phải nộp khác trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Từ khóa tự do Thuế
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Hoạt động kinh doanh
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10028140
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144366
0021
0047BB18B2F-9B0F-43F7-9448-F264FD8304C2
005202104061619
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210406161947|zthuvien3
100 |aPhạm Thị Minh Nguyệt; Nguyễn Thị Kim Hoa
245 |aCác loại thuế chính phải nộp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp : |bNhững điều cần biết / |cPhạm Thị Minh Nguyệt; Nguyễn Thị Kim Hoa
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2020
300 |a295tr. ; |c21cm.
520 |aNội dung quyển sahs gồm có các phần chính sau; Phần 1: Tổng hợp những chính sách về Luật thuế giá trị gia tăng; Phần 2: Tổng hợp những chính sách về Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Phần 3: Tổng hợp những loại thuế phải nộp khác trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
653 |aThuế
653 |aDoanh nghiệp
653 |aKinh doanh
653|aHoạt động kinh doanh
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10028140
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2021/10028140thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028140 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào