Sách Tiếng ViệtĐề tài
Lập pháp hình sự về trách nhiệm của pháp nhân dưới góc độ so sánh luật /
Tác giả CN GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa
Nhan đề Lập pháp hình sự về trách nhiệm của pháp nhân dưới góc độ so sánh luật / GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa
Mô tả vật lý 285tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đề tài làm rõ cơ sở lý luận đề đánh giá và góp phần giải quyết mâu thuẫn pháp lý về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại trong BLHS Việt Nam trên cơ sở so sánh luật
Từ khóa tự do lập pháp
Từ khóa tự do hình sự
Từ khóa tự do pháp nhân
Từ khóa tự do trách nhiệm
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000259
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000259thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144365
0024
0043CE47F1A-EAC1-42BE-B54F-35DFBA746BE2
005202104061554
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20210406155444|bthuvien3|y20210406094916|zthuvien3
100 |aGS.TS Nguyễn Ngọc Hòa
245 |aLập pháp hình sự về trách nhiệm của pháp nhân dưới góc độ so sánh luật / |cGS.TS Nguyễn Ngọc Hòa
300 |a285tr. ; |c28cm.
520 |aĐề tài làm rõ cơ sở lý luận đề đánh giá và góp phần giải quyết mâu thuẫn pháp lý về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại trong BLHS Việt Nam trên cơ sở so sánh luật
653 |alập pháp
653 |ahình sự
653 |apháp nhân
653|atrách nhiệm
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000259
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000259thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000259 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào