Sách Tiếng ViệtĐề tài
Hoàn thiện cơ chế đánh giá công chức, viên chức và người lao động Bộ Tư pháp /
Tác giả CN TS. Phan Chí Hiếu
Nhan đề Hoàn thiện cơ chế đánh giá công chức, viên chức và người lao động Bộ Tư pháp / TS. Phan Chí Hiếu
Mô tả vật lý 412tr. ; 28cm.
Tóm tắt Làm rõ yêu cầu, mục đích, nội dung, ý nghĩa của cơ chế đánh giá công chức, viên chức hiện nay, các vấn đề đặt ra trong thực tiễn pháp luật và thực trạng công tác đánh giá công chức, viên chức của Bộ Tư pháp, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể thời gian tới
Từ khóa tự do đánh giá
Từ khóa tự do công chức
Từ khóa tự do viên chức
Từ khóa tự do tư pháp
Từ khóa tự do lao động
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000260
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000260thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144364
0024
004156F1A80-EF60-4ABA-8095-41BBE6B0A05A
005202104061553
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20210406155343|bthuvien3|y20210406094543|zthuvien3
100 |aTS. Phan Chí Hiếu
245 |aHoàn thiện cơ chế đánh giá công chức, viên chức và người lao động Bộ Tư pháp / |cTS. Phan Chí Hiếu
300 |a412tr. ; |c28cm.
520 |aLàm rõ yêu cầu, mục đích, nội dung, ý nghĩa của cơ chế đánh giá công chức, viên chức hiện nay, các vấn đề đặt ra trong thực tiễn pháp luật và thực trạng công tác đánh giá công chức, viên chức của Bộ Tư pháp, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể thời gian tới
653 |ađánh giá
653 |acông chức
653 |aviên chức
653|atư pháp
653|alao động
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000260
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000260thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000260 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào