Sách Tiếng ViệtĐề tài
Nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với hoạt động luật sư, công chứng và giám định tư pháp đến năm 2030
Tác giả CN ThS. Dương Bạch Long
Nhan đề Nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với hoạt động luật sư, công chứng và giám định tư pháp đến năm 2030
Mô tả vật lý 322tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đề tài tập trung chủ yếu vào việc nghiên cứu, đánh giá và giải quyết ở mức độ tổng thể theo hướng xác định rõ mô hình quản lý dự trên các tài liệu, số liệu thực tiễn từ năm 2012 đến nay và đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới, hoàn thiện quản lý nhà nước đối với các hoạt động này với tầm nhìn đến năm 2030
Từ khóa tự do tư pháp
Từ khóa tự do công chứng
Từ khóa tự do giám định
Từ khóa tự do đổi mới
Từ khóa tự do luật sư
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000261
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000261thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144363
0024
004F1F40B49-BF34-4373-A7DB-E7E9E02CF87E
005202104061559
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20210406160018|bthuvien3|c20210406094012|dthuvien3|y20210406093809|zthuvien3
100 |aThS. Dương Bạch Long
245 |aNghiên cứu đổi mới, hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với hoạt động luật sư, công chứng và giám định tư pháp đến năm 2030
300 |a322tr. ; |c28cm.
520 |aĐề tài tập trung chủ yếu vào việc nghiên cứu, đánh giá và giải quyết ở mức độ tổng thể theo hướng xác định rõ mô hình quản lý dự trên các tài liệu, số liệu thực tiễn từ năm 2012 đến nay và đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới, hoàn thiện quản lý nhà nước đối với các hoạt động này với tầm nhìn đến năm 2030
653 |atư pháp
653 |acông chứng
653 |agiám định
653|ađổi mới
653|aluật sư
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000261
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000261thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000261 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào