Sách Tiếng ViệtĐề tài
Cơ sở lý luận và thực tiễn nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự /
Tác giả CN TS. Nguyễn Thanh Thủy
Nhan đề Cơ sở lý luận và thực tiễn nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự / TS. Nguyễn Thanh Thủy
Mô tả vật lý 118tr. ; 28cm.
Tóm tắt Trên cơ sở phân tích làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THADS; KN, TC giải quyết xong, không còn tình trạng KN, TC kéo dài; việc giải quyết KN, TC minh bạch, bảo đảm quyền lợi của người dân
Từ khóa tự do dân sự
Từ khóa tự do khiếu nại
Từ khóa tự do tố cáo
Từ khóa tự do hiệu quả
Từ khóa tự do giải quyết
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000262
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000262thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144362
0024
0044FADE099-869D-4566-9132-83B281082516
005202104061541
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20210406154201|bthuvien3|y20210406093233|zthuvien3
100 |aTS. Nguyễn Thanh Thủy
245 |aCơ sở lý luận và thực tiễn nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự / |cTS. Nguyễn Thanh Thủy
300 |a118tr. ; |c28cm.
520 |aTrên cơ sở phân tích làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THADS; KN, TC giải quyết xong, không còn tình trạng KN, TC kéo dài; việc giải quyết KN, TC minh bạch, bảo đảm quyền lợi của người dân
653 |adân sự
653 |akhiếu nại
653 |atố cáo
653|ahiệu quả
653|agiải quyết
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000262
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000262thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000262 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào