Sách Tiếng ViệtĐề tài
Hoàn thiện cơ chế tổ chức theo dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam hiện nay /
Tác giả CN ThS. Đặng Thanh Sơn
Nhan đề Hoàn thiện cơ chế tổ chức theo dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam hiện nay / ThS. Đặng Thanh Sơn
Mô tả vật lý 325tr. ; 28cm.
Tóm tắt ND1: Những vấn đề lý luận về hoàn thiện cơ chế tổ chức TDTHPL ND2: Thực trạng cơ chế tổ chức TDTHPL ở Việt Nam hiện nay ND3: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện cơ chế tổ chức TDTHPL ở Việt Nam
Từ khóa tự do hoàn thiện
Từ khóa tự do pháp luật
Từ khóa tự do thi hành
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000263
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000263thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144361
0024
0047A092D50-5342-4EB2-8AFD-8D523A58F702
005202104061540
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20210406154127|bthuvien3|y20210406091757|zthuvien3
100 |aThS. Đặng Thanh Sơn
245 |aHoàn thiện cơ chế tổ chức theo dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam hiện nay / |cThS. Đặng Thanh Sơn
300 |a325tr. ; |c28cm.
520 |aND1: Những vấn đề lý luận về hoàn thiện cơ chế tổ chức TDTHPL ND2: Thực trạng cơ chế tổ chức TDTHPL ở Việt Nam hiện nay ND3: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện cơ chế tổ chức TDTHPL ở Việt Nam
653 |ahoàn thiện
653 |apháp luật
653 |athi hành
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000263
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000263thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000263 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào