Sách Tiếng ViệtĐề tài
Kinh nghiệm xây dựng và thực thi pháp luật về Quốc tịch của một số quốc gia trên thế giới và gợi ý chính sách cho Việt Nam :
Tác giả CN ThS. Cao Xuân Phong
Nhan đề Kinh nghiệm xây dựng và thực thi pháp luật về Quốc tịch của một số quốc gia trên thế giới và gợi ý chính sách cho Việt Nam : thuộc Chương trình nghiên cứu Khoa học cấp Bộ 2017- 2021 " Những vấn đề pháp lý mới phát sinh trong tư pháp quốc tế và trong khuôn khổ Hội nghị LaHay về tư pháp quốc tế) / ThS. Cao Xuân Phong
Mô tả vật lý 283tr. ; 28cm.
Tóm tắt Chương 1: Một số vấn đề lý luận về quốc tịch và Luật Quốc tịch Chương 2: Kinh nghiệm xây dựng và thực thi Luật Quốc tịch của một sô quốc gia trên thế giới Chương 3: Luật Quốc tịch ở Việt Nam Chương 4: Kết luận và kiến nghị
Từ khóa tự do quốc tịch
Từ khóa tự do quốc gia
Từ khóa tự do pháp luật
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do chính sách
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000264
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000264thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144360
0024
00423598481-E7EC-4FA9-98EC-18FC168AE3B0
005202104061539
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20210406154010|bthuvien3|y20210406091253|zthuvien3
100 |aThS. Cao Xuân Phong
245 |aKinh nghiệm xây dựng và thực thi pháp luật về Quốc tịch của một số quốc gia trên thế giới và gợi ý chính sách cho Việt Nam : |bthuộc Chương trình nghiên cứu Khoa học cấp Bộ 2017- 2021 " Những vấn đề pháp lý mới phát sinh trong tư pháp quốc tế và trong khuôn khổ Hội nghị LaHay về tư pháp quốc tế) / |cThS. Cao Xuân Phong
300 |a283tr. ; |c28cm.
520 |aChương 1: Một số vấn đề lý luận về quốc tịch và Luật Quốc tịch Chương 2: Kinh nghiệm xây dựng và thực thi Luật Quốc tịch của một sô quốc gia trên thế giới Chương 3: Luật Quốc tịch ở Việt Nam Chương 4: Kết luận và kiến nghị
653 |aquốc tịch
653 |aquốc gia
653 |apháp luật
653|aViệt Nam
653|achính sách
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000264
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000264thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000264 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào