Sách Tiếng ViệtĐề tài
Nhận diện lý thuyết vật quyền và vấn đề áp dụng tại Việt Nam /
Tác giả CN ThS. Lê Thị Hoàng Thanh
Nhan đề Nhận diện lý thuyết vật quyền và vấn đề áp dụng tại Việt Nam / ThS. Lê Thị Hoàng Thanh
Mô tả vật lý 314tr. ; 28cm.
Tóm tắt 3 Nội dung chính: - Một số vấn đề cơ bản về lý thuyết vật quyền - Thực trạng pháp luật Việt Nam từ gốc độ lý thuyết vật quyền - Tiếp tục hoàn thiện lý thuyết vật quyền tại Việt Nam- kiến nghị giải pháp
Từ khóa tự do lý thuyết
Từ khóa tự do vật quyền
Từ khóa tự do áp dụng
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000265
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000265thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144359
0024
0040A9C826C-B28F-4F19-943F-575AE1DAE408
005202104061538
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20210406153922|bthuvien3|y20210406090252|zthuvien3
100 |aThS. Lê Thị Hoàng Thanh
245 |aNhận diện lý thuyết vật quyền và vấn đề áp dụng tại Việt Nam / |cThS. Lê Thị Hoàng Thanh
300 |a314tr. ; |c28cm.
520 |a3 Nội dung chính: - Một số vấn đề cơ bản về lý thuyết vật quyền - Thực trạng pháp luật Việt Nam từ gốc độ lý thuyết vật quyền - Tiếp tục hoàn thiện lý thuyết vật quyền tại Việt Nam- kiến nghị giải pháp
653 |alý thuyết
653 |avật quyền
653 |aáp dụng
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000265
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000265thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000265 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào