Sách Tiếng ViệtĐề tài
Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách tư pháp từ thực tiễn thực hiện vai trò, chức năng của Chính phủ /
Tác giả CN TS. Phan Chí Hiếu
Nhan đề Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách tư pháp từ thực tiễn thực hiện vai trò, chức năng của Chính phủ / TS. Phan Chí Hiếu
Mô tả vật lý 610tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đề xuất những giải pháp, lộ trình nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCTP từ thực tiễn thực hiện vai trò, chức năng của Chính phủ giai đoạn 2016- 2021 và những năm tiếp theo phù hợp với định hướng của Đảng và yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Từ khóa tự do tư pháp
Từ khóa tự do chính phủ
Từ khóa tự do chức năng
Từ khóa tự do thực tiễn
Từ khóa tự do cải cách
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000266
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000266thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144358
0024
0044B6BF553-E818-4C85-BC6C-89200D52D850
005202104061538
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20210406153855|bthuvien3|y20210405160921|zthuvien3
100 |aTS. Phan Chí Hiếu
245 |aCác giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách tư pháp từ thực tiễn thực hiện vai trò, chức năng của Chính phủ / |cTS. Phan Chí Hiếu
300 |a610tr. ; |c28cm.
520 |aĐề xuất những giải pháp, lộ trình nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCTP từ thực tiễn thực hiện vai trò, chức năng của Chính phủ giai đoạn 2016- 2021 và những năm tiếp theo phù hợp với định hướng của Đảng và yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới
653 |atư pháp
653 |achính phủ
653 |achức năng
653|athực tiễn
653|acải cách
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000266
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000266thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000266 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào