Sách Tiếng ViệtĐề tài
Các biện pháp nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản cho Nhà nước trong các vụ án tham nhũng /
Tác giả CN TS. Nguyễn Thanh Thủy
Nhan đề Các biện pháp nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản cho Nhà nước trong các vụ án tham nhũng / TS. Nguyễn Thanh Thủy
Mô tả vật lý 104tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đề tài phân tích, làm rõ một số vấn đề về thu hồi tài sản cho nhà nước trong các vụ án tham nhũng; đánh giá thực trạng thu hồi tài sản cho nhà nước trong các vụ án tham nhũng và kiến nghị một số biện pháp nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản cho nhà nước trong các vụ án tham nhũng ở Việt Nam
Từ khóa tự do thu hồi
Từ khóa tự do tham nhũng
Từ khóa tự do tài sản
Từ khóa tự do biện pháp
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000267
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000267thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144357
0024
0046DA0B06C-BBFB-4DFA-BB1B-6413993F94E8
005202104061535
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20210406153607|bthuvien3|y20210405155119|zthuvien3
100 |aTS. Nguyễn Thanh Thủy
245 |aCác biện pháp nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản cho Nhà nước trong các vụ án tham nhũng / |cTS. Nguyễn Thanh Thủy
300 |a104tr. ; |c28cm.
520 |aĐề tài phân tích, làm rõ một số vấn đề về thu hồi tài sản cho nhà nước trong các vụ án tham nhũng; đánh giá thực trạng thu hồi tài sản cho nhà nước trong các vụ án tham nhũng và kiến nghị một số biện pháp nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản cho nhà nước trong các vụ án tham nhũng ở Việt Nam
653 |athu hồi
653 |atham nhũng
653 |atài sản
653|abiện pháp
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000267
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000267thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000267 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào