Sách Tiếng ViệtĐề tài
Phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 /
Tác giả CN ThS. Lê Thị Thiều Hoa
Nhan đề Phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 / ThS. Lê Thị Thiều Hoa
Mô tả vật lý 344tr. ; 28cm.
Tóm tắt Nội dung 1: Một số vấn đề chung về phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp Nội dung 2: Đánh giá thực trạng phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp Nội dung 3: Đề xuất phương hướng giải pháp nhằm hoàn thiện việc phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013
Từ khóa tự do hiến pháp
Từ khóa tự do lập pháp
Từ khóa tự do kiểm soát
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000268
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000268thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144356
0024
0044AD59F0C-CB42-4CB8-8A51-2CCF1FF9A815
005202104061535
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20210406153538|bthuvien3|y20210405154649|zthuvien3
100 |aThS. Lê Thị Thiều Hoa
245 |aPhân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 / |cThS. Lê Thị Thiều Hoa
300 |a344tr. ; |c28cm.
520 |aNội dung 1: Một số vấn đề chung về phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp Nội dung 2: Đánh giá thực trạng phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp Nội dung 3: Đề xuất phương hướng giải pháp nhằm hoàn thiện việc phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013
653 |ahiến pháp
653 |alập pháp
653 |akiểm soát
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000268
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000268thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000268 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào