Sách Tiếng ViệtĐề tài
Những vấn đề pháp lý trong việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường trong sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam /
Tác giả CN GS. TS Lê Hồng Hạnh
Nhan đề Những vấn đề pháp lý trong việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường trong sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam / GS. TS Lê Hồng Hạnh
Mô tả vật lý 493tr. ; 28cm.
Tóm tắt Phần 1: Những thông tin chung về đề tài Phần 2: Những kết quả nghiên cứu của đề tài
Từ khóa tự do thiệt hại
Từ khóa tự do môi trường
Từ khóa tự do bồi thường
Từ khóa tự do kinh doanh
Từ khóa tự do sản xuất
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000269
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000269thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144355
0024
004DC6F86CA-79BB-427A-908C-A5E5AC002319
005202104061534
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20210406153508|bthuvien3|y20210405154203|zthuvien3
100 |aGS. TS Lê Hồng Hạnh
245 |aNhững vấn đề pháp lý trong việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường trong sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam / |cGS. TS Lê Hồng Hạnh
300 |a493tr. ; |c28cm.
520 |aPhần 1: Những thông tin chung về đề tài Phần 2: Những kết quả nghiên cứu của đề tài
653 |athiệt hại
653 |amôi trường
653 |abồi thường
653|akinh doanh
653|asản xuất
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000269
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000269thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000269 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào