Sách Tiếng ViệtĐề tài
Tiêu chí xác định một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà ngành tư pháp đang thực hiện có thể chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm /
Tác giả CN TS. Võ Đình Toàn
Nhan đề Tiêu chí xác định một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà ngành tư pháp đang thực hiện có thể chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm / TS. Võ Đình Toàn
Mô tả vật lý 150tr. ; 28cm.
Tóm tắt Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung Chương 2: Thực trạng thực hiện một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công trong ngành tư pháp Chương 3: Đề xuất hệ tiêu chí xác định một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà ngành tư pháp đang thực hiện có thể chuyển giao
Từ khóa tự do tiêu chí
Từ khóa tự do hành chính
Từ khóa tự do dịch vụ
Từ khóa tự do doanh nghiệp
Từ khóa tự do đảm nhiệm
Từ khóa tự do chuyển giao
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000270
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000270thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144354
0024
00404064B43-CB1F-4311-8D6B-E19644F3CE7B
005202104061534
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20210406153441|bthuvien3|y20210405153816|zthuvien3
100 |aTS. Võ Đình Toàn
245 |aTiêu chí xác định một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà ngành tư pháp đang thực hiện có thể chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm / |cTS. Võ Đình Toàn
300 |a150tr. ; |c28cm.
520 |aChương 1: Một số vấn đề lý luận chung Chương 2: Thực trạng thực hiện một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công trong ngành tư pháp Chương 3: Đề xuất hệ tiêu chí xác định một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà ngành tư pháp đang thực hiện có thể chuyển giao
653 |atiêu chí
653 |ahành chính
653 |adịch vụ
653|adoanh nghiệp
653|ađảm nhiệm
653|achuyển giao
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000270
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000270thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000270 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào