Sách Tiếng ViệtĐề tài
Bình luận Khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 :
Tác giả CN TS. Nguyễn Minh Khuê
Nhan đề Bình luận Khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 : Phần thứ nhất: Những qui định chung / TS. Nguyễn Minh Khuê
Mô tả vật lý 295tr. ; 28cm.
Tóm tắt Bình luận, giải thích khoa học các quy định trong BLHS năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung BLHS năm 2015 nhằm góp phần thống nhất trong nhận thức và áp dụng pháp luật của cơ quan áp dụng pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan Nhà nước, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo
Từ khóa tự do hình sự
Từ khóa tự do bình luận
Từ khóa tự do khoa học
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000271
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000271thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144353
0024
0041E2FC1D1-7532-4D83-A2C7-921C0E37332C
005202104061533
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20210406153334|bthuvien3|y20210405153111|zthuvien3
100 |aTS. Nguyễn Minh Khuê
245 |aBình luận Khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 : |bPhần thứ nhất: Những qui định chung / |cTS. Nguyễn Minh Khuê
300 |a295tr. ; |c28cm.
520 |aBình luận, giải thích khoa học các quy định trong BLHS năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung BLHS năm 2015 nhằm góp phần thống nhất trong nhận thức và áp dụng pháp luật của cơ quan áp dụng pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan Nhà nước, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo
653 |ahình sự
653 |abình luận
653 |akhoa học
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000271
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000271thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000271 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào