Sách Tiếng ViệtĐề tài
Bình luận Khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 :
Tác giả CN TS. Nguyễn Minh Khuê
Nhan đề Bình luận Khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 : Phần thứ hai: Các tội phạm Phần thứ ba: Điều khoản thi hành / TS. Nguyễn Minh Khuê
Mô tả vật lý 1200tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Phần thứ hai: Các tội phạm Phần thứ ba: Điều khoản thi hành
Từ khóa tự do hình sự
Từ khóa tự do khoa học
Từ khóa tự do bình luận
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000272
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000272thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144352
0024
004C33AC35E-0DB9-4342-B2D4-7D62AFAC9F13
005202104061532
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20210406153300|bthuvien3|y20210405152631|zthuvien3
100 |aTS. Nguyễn Minh Khuê
245 |aBình luận Khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 : |bPhần thứ hai: Các tội phạm Phần thứ ba: Điều khoản thi hành / |cTS. Nguyễn Minh Khuê
300 |a1200tr. ; |c28 cm.
520 |aPhần thứ hai: Các tội phạm Phần thứ ba: Điều khoản thi hành
653 |ahình sự
653 |akhoa học
653 |abình luận
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học pháp luật
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000272
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000272thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000272 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào