Sách Tiếng ViệtĐề tài
Bình luận khoa học bộ luật dân sự năm 2015 /
Tác giả CN TS. Đinh Trung Tụng
Nhan đề Bình luận khoa học bộ luật dân sự năm 2015 / TS. Đinh Trung Tụng
Mô tả vật lý 1552tr. ; 28cm.
Tóm tắt 1. Bối cảnh và quá trình xây dựng BLDS năm 2015 2. Bình luận khoa học, làm sáng tỏ nội dung, giá trị khoa học và thực tiễn của các phần, chế định (các chương và một số điều) của BLDS
Từ khóa tự do bộ luật
Từ khóa tự do khoa học
Từ khóa tự do bình luận
Từ khóa tự do dân sự
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000273
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000273thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144351
0024
004C0384035-2554-4748-B4FC-4C692B0AABBD
005202104061531
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20210406153211|bthuvien3|y20210405152353|zthuvien3
100 |aTS. Đinh Trung Tụng
245 |aBình luận khoa học bộ luật dân sự năm 2015 / |cTS. Đinh Trung Tụng
300 |a1552tr. ; |c28cm.
520 |a1. Bối cảnh và quá trình xây dựng BLDS năm 2015 2. Bình luận khoa học, làm sáng tỏ nội dung, giá trị khoa học và thực tiễn của các phần, chế định (các chương và một số điều) của BLDS
653 |abộ luật
653 |akhoa học
653 |abình luận
653|adân sự
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học pháp luật
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000273
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000273thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000273 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào