Sách Tiếng ViệtĐề tài
Phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện quyền tư pháp theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 /
Tác giả CN TS. Nguyễn Minh Khuê
Nhan đề Phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện quyền tư pháp theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 / TS. Nguyễn Minh Khuê
Mô tả vật lý 451tr. ; 28cm.
Tóm tắt Chương 1: Một số vấn đề lý luận về phân công, phối hợp và kiểm soát quyền tư pháp Chương 2: Phân công, phối hợp, kiểm soát quyền tư pháp theo Hiến pháp năm 2013 Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát quyền tư pháp
Từ khóa tự do hiến pháp
Từ khóa tự do phân công
Từ khóa tự do kiểm soát
Tác giả(bs) TT Bộ Tư phái
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000274
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000274thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144350
0024
004A067A463-E386-481A-8194-D6F4F1FE8F66
005202104061531
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20210406153128|bthuvien3|y20210405143833|zthuvien3
100 |aTS. Nguyễn Minh Khuê
245 |aPhân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện quyền tư pháp theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 / |cTS. Nguyễn Minh Khuê
300 |a451tr. ; |c28cm.
520 |aChương 1: Một số vấn đề lý luận về phân công, phối hợp và kiểm soát quyền tư pháp Chương 2: Phân công, phối hợp, kiểm soát quyền tư pháp theo Hiến pháp năm 2013 Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát quyền tư pháp
653 |ahiến pháp
653 |aphân công
653 |akiểm soát
710 |aBộ Tư phái|bViện Khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000274
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000274thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000274 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào