Sách Tiếng ViệtĐề tài
Nghiên cứu xây dựng những định hướng chính sách lớn phục vụ việc sửa đổi, bổ sung luật nuôi con nuôi /
Tác giả CN TS. Phạm Thị Kim Anh
Nhan đề Nghiên cứu xây dựng những định hướng chính sách lớn phục vụ việc sửa đổi, bổ sung luật nuôi con nuôi / TS. Phạm Thị Kim Anh
Mô tả vật lý 401tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về chính sách nuôi con nuôi trong điều kiện bảo đảm thực thi quyền của trẻ em được CSTT và được nhận làm con nuôi, đánh giá thực tiễn thi hành chính sách; nhu cầu của xã hội đối với việc nuôi con nuôi và dự báo xu hướng phát triển của việc nuôi con nuôi trên thế giới và ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất một số định hướng chính sách lớn nhằm phục vụ việc sửa đổi, bổ sung luật nuôi con nuôi trong thời gian tới
Từ khóa tự do con nuôi
Từ khóa tự do chính sách
Từ khóa tự do sửa đổi
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000275
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000275thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144349
0024
00472AD8AE6-AF38-43B7-AC88-DD4665E33367
005202104061530
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20210406153050|bthuvien3|y20210405143350|zthuvien3
100 |aTS. Phạm Thị Kim Anh
245 |aNghiên cứu xây dựng những định hướng chính sách lớn phục vụ việc sửa đổi, bổ sung luật nuôi con nuôi / |cTS. Phạm Thị Kim Anh
300 |a401tr. ; |c28cm.
520 |aĐề tài tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về chính sách nuôi con nuôi trong điều kiện bảo đảm thực thi quyền của trẻ em được CSTT và được nhận làm con nuôi, đánh giá thực tiễn thi hành chính sách; nhu cầu của xã hội đối với việc nuôi con nuôi và dự báo xu hướng phát triển của việc nuôi con nuôi trên thế giới và ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất một số định hướng chính sách lớn nhằm phục vụ việc sửa đổi, bổ sung luật nuôi con nuôi trong thời gian tới
653 |acon nuôi
653 |achính sách
653 |asửa đổi
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000275
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000275thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000275 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào