Sách Tiếng ViệtĐề tài
Tính ổn định của pháp luật Việt Nam: lý luận, thực trạng và giải pháp /
Tác giả CN TS. Nguyễn Văn Cương
Nhan đề Tính ổn định của pháp luật Việt Nam: lý luận, thực trạng và giải pháp / TS. Nguyễn Văn Cương
Mô tả vật lý 347tr. ; 28cm.
Tóm tắt Chương 1: Lý luận về tính ổn định của Pháp luật và kinh nghiệm quốc tế bảo đảm tính ổn định của pháp luật Chương 2: Thực trạng tính ổn định của pháp luật Việt Nam hiện nay Chương 3: Các giải pháp cải thiện tính ổn định của pháp luật Việt Nam trong giai đoạn tới
Từ khóa tự do ổn định
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do pháp luật
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000276
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000276thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144348
0024
0041E35E117-F4E5-4187-90A6-9CB981BFFD72
005202104061529
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20210406153005|bthuvien3|y20210405103938|zthuvien3
100 |aTS. Nguyễn Văn Cương
245 |aTính ổn định của pháp luật Việt Nam: lý luận, thực trạng và giải pháp / |cTS. Nguyễn Văn Cương
300 |a347tr. ; |c28cm.
520 |aChương 1: Lý luận về tính ổn định của Pháp luật và kinh nghiệm quốc tế bảo đảm tính ổn định của pháp luật Chương 2: Thực trạng tính ổn định của pháp luật Việt Nam hiện nay Chương 3: Các giải pháp cải thiện tính ổn định của pháp luật Việt Nam trong giai đoạn tới
653 |aổn định
653 |aViệt Nam
653 |apháp luật
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000276
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000276thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000276 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào