Sách Tiếng ViệtĐề tài
Hoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo đảm để thực thi các quy định mới của bộ luật dân sự năm 2015 /
Tác giả CN TS. Võ Đình Toàn
Nhan đề Hoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo đảm để thực thi các quy định mới của bộ luật dân sự năm 2015 / TS. Võ Đình Toàn
Mô tả vật lý 384tr. ; 28cm.
Tóm tắt Chương 1: Một số vấn đề lý luận pháp luật về giao dịch bảo đảm Chương 2: Những điểm mới của bộ luật dân sự năm 2015 và các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ dân sự Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về cá biện pháp bảo đảm nghĩa vụ dân sự để thực thi các quy định của bộ luật dân sự năm 2015
Từ khóa tự do dân sự
Từ khóa tự do bộ luật
Từ khóa tự do pháp luật
Từ khóa tự do hoàn thiện
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000277
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000277thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144347
0024
004EB5FB9CF-7EE9-4BC7-A2ED-EE4EFD27E5CB
005202104061529
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20210406152929|bthuvien3|y20210405103520|zthuvien3
100 |aTS. Võ Đình Toàn
245 |aHoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo đảm để thực thi các quy định mới của bộ luật dân sự năm 2015 / |cTS. Võ Đình Toàn
300 |a384tr. ; |c28cm.
520 |aChương 1: Một số vấn đề lý luận pháp luật về giao dịch bảo đảm Chương 2: Những điểm mới của bộ luật dân sự năm 2015 và các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ dân sự Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về cá biện pháp bảo đảm nghĩa vụ dân sự để thực thi các quy định của bộ luật dân sự năm 2015
653 |adân sự
653 |abộ luật
653 |apháp luật
653|ahoàn thiện
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000277
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/40000277thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000277 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào