Sách Tiếng Việt
Bảo đảm quyền con người trong hoạt động tư pháp
Tác giả CN PGS. TS Nguyễn Tất Viễn
Nhan đề Bảo đảm quyền con người trong hoạt động tư pháp
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2020
Mô tả vật lý 251tr. ; 20,5 cm.
Tóm tắt giới thiệu với bạn đọc những tiến bộ về xây dựng và hoàn thiện thể chế tư pháp trong tiến trình cải cách tư pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Từ khóa tự do tư pháp
Từ khóa tự do bảo đảm
Từ khóa tự do con người
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10028131-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144291
0021
0048A7D9D97-B5F1-4E07-8DD8-22B4E65A19B3
005202104021527
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210402152805|bthuvien3|y20210402090845|zthuvien3
100 |aPGS. TS Nguyễn Tất Viễn
245 |aBảo đảm quyền con người trong hoạt động tư pháp
260 |aH. : |bTư pháp, |c2020
300 |a251tr. ; |c20,5 cm.
520 |agiới thiệu với bạn đọc những tiến bộ về xây dựng và hoàn thiện thể chế tư pháp trong tiến trình cải cách tư pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
653 |atư pháp
653 |abảo đảm
653 |acon người
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10028131-3
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2021/10028131thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028131 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:30-12-2022
2 10028132 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10028133 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào