Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Bộ. Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật
Nhan đề Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Bộ. Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật
Thông tin xuất bản H., 2020
Mô tả vật lý 1301tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Kỷ yếu
Từ khóa tự do Lý luận hiện đại
Từ khóa tự do Nhà nước và pháp luật
Mã xếp giá Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144268
0027
00498DDFF3A-C5C0-4FAB-A6D4-434FBB66A597
005202103231018
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210323101933|zthuvien3
245 |aKỷ yếu hội thảo khoa học cấp Bộ. Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật
260 |aH., |c2020
300 |a1301tr. ; |c28cm.
653 |aKỷ yếu
653 |aLý luận hiện đại
653 |aNhà nước và pháp luật
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/kyyeukhoahochoithaocapbo_page_0001thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào