Sách Tiếng Việt
Cẩm nang chuyển đổi số /
Tác giả CN Bộ Thông tin và truyền thông
Nhan đề Cẩm nang chuyển đổi số / Bộ Thông tin và truyền thông
Thông tin xuất bản H., 2020
Mô tả vật lý 138tr. ; 21cm.
Tóm tắt Cẩm nang đưa ra câu hỏi và trả lời. Câu trả lời được trình bày gồm nội dung ngắn gọn nhất, sau đó là một số câu hỏi và trả lời mang tính chất giải thích sâu hơn về chuyển đổi số
Từ khóa tự do Cẩm nang
Từ khóa tự do Chuyển đổi số
Mã xếp giá Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144259
0021
0043ABE1789-8BC3-42A2-A2C9-58E67C497B4F
005202103171111
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210317111325|zthuvien3
100 |aBộ Thông tin và truyền thông
245 |aCẩm nang chuyển đổi số / |cBộ Thông tin và truyền thông
260 |aH., |c2020
300 |a138tr. ; |c21cm.
520 |aCẩm nang đưa ra câu hỏi và trả lời. Câu trả lời được trình bày gồm nội dung ngắn gọn nhất, sau đó là một số câu hỏi và trả lời mang tính chất giải thích sâu hơn về chuyển đổi số
653 |aCẩm nang
653 |aChuyển đổi số
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/cam nang chuyen doi so_page_001thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào