Sách Tiếng Việt
Quốc triều hình luật (Luật Hình triều Lê) /
Tác giả CN Viện sử học Việt Nam
Nhan đề Quốc triều hình luật (Luật Hình triều Lê) / Viện sử học Việt Nam
Thông tin xuất bản H. : Pháp lý, 1991
Mô tả vật lý 288tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Quốc triều hình luật
Từ khóa tự do Hình luật
Từ khóa tự do Triều Lê
Mã xếp giá Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144258
0021
004A29488FD-6935-44CD-9004-C7C05B4CB82E
005202103171118
008081223s1991 vm| vie
0091 0
039|a20210317111958|bthuvien3|y20210316163920|zthuvien3
100 |aViện sử học Việt Nam
245 |aQuốc triều hình luật (Luật Hình triều Lê) / |cViện sử học Việt Nam
260 |aH. : |bPháp lý, |c1991
300 |a288tr. ; |c21cm.
653 |aQuốc triều hình luật
653 |aHình luật
653 |aTriều Lê
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/quốc triều hình luật_page_001thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào