Sách Tiếng ViệtĐề tài
Tăng cường vai trò của thiết chế truyền thông trong bảo vệ quyền con người và quyền công dân ở Việt Nam :
Tác giả CN Đặng Vũ Huân
Nhan đề Tăng cường vai trò của thiết chế truyền thông trong bảo vệ quyền con người và quyền công dân ở Việt Nam : Tổng hợp bài báo / Đặng Vũ Huân
Mô tả vật lý tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Quyền công dân
Từ khóa tự do Truyền thông
Từ khóa tự do Quyền con người
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000243
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144240
0024
0044DA721F9-8FF0-4C52-AEDE-86A517E67B37
005202103040956
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20210304095915|zthuvien3
100 |aĐặng Vũ Huân
245 |aTăng cường vai trò của thiết chế truyền thông trong bảo vệ quyền con người và quyền công dân ở Việt Nam : |bTổng hợp bài báo / |cĐặng Vũ Huân
300 |atr. ; |c28cm.
653 |aQuyền công dân
653 |aTruyền thông
653 |aQuyền con người
710 |aBộ Tư pháp|bViện khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000243
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000243 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào