Sách Tiếng ViệtĐề tài
Tăng cường vai trò của thiết chế truyền thông trong bảo vệ quyền con người và quyền công dân ở Việt Nam /
Tác giả CN Đặng Vũ Huân
Nhan đề Tăng cường vai trò của thiết chế truyền thông trong bảo vệ quyền con người và quyền công dân ở Việt Nam / Đặng Vũ Huân
Mô tả vật lý 238tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 3 chương chính sau: Chương 1: Lý luận cơ bản về vai trò của thiết chế truyền thông bảo vệ quyền con người, quyền công dân; Chương 2: Thực trạng bảo vệ quyền con người, quyền công dân bằng thiết chế truyền thông ở Việt Nam hiện nay; Chương 3: Giải pháp tăng cường vai trò của thiết chế truyền thông trong việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam.
Từ khóa tự do Quyền công dân
Từ khóa tự do Truyền thông
Từ khóa tự do Quyền con người
Tác giả(bs) TT Bộ Tư Pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000242
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144239
0024
004DC150FD9-C6DC-41B6-99C9-5207DB7F93E2
005202103031645
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20210303164747|zthuvien3
100 |aĐặng Vũ Huân
245 |aTăng cường vai trò của thiết chế truyền thông trong bảo vệ quyền con người và quyền công dân ở Việt Nam / |cĐặng Vũ Huân
300 |a238tr. ; |c28cm.
520 |aĐề tài gồm 3 chương chính sau: Chương 1: Lý luận cơ bản về vai trò của thiết chế truyền thông bảo vệ quyền con người, quyền công dân; Chương 2: Thực trạng bảo vệ quyền con người, quyền công dân bằng thiết chế truyền thông ở Việt Nam hiện nay; Chương 3: Giải pháp tăng cường vai trò của thiết chế truyền thông trong việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam.
653 |aQuyền công dân
653 |aTruyền thông
653 |aQuyền con người
710 |aBộ Tư Pháp|bViện khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000242
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000242 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào