Sách Tiếng ViệtĐề tài
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ pháp chế sở, ngành trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng :
Tác giả CN Phan Thanh Long
Nhan đề Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ pháp chế sở, ngành trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng : Đề tài khoa học cấp cơ sở / Phan Thanh Long
Mô tả vật lý 180tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đề tài nghiên cứu các Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ pháp chế sở, ngành trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Từ khóa tự do Đà Nẵng
Từ khóa tự do Hỗ trợ pháp lý
Từ khóa tự do Cán bộ pháp chế
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Tác giả(bs) TT Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000241
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144238
0024
004A2F0A6BA-0609-4382-9813-4C22057BAC3A
005202103021130
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20210302113247|zthuvien3
100 |aPhan Thanh Long
245 |aGiải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ pháp chế sở, ngành trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng : |bĐề tài khoa học cấp cơ sở / |cPhan Thanh Long
300 |a180tr. ; |c28cm.
520 |aĐề tài nghiên cứu các Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ pháp chế sở, ngành trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
653 |aĐà Nẵng
653 |aHỗ trợ pháp lý
653 |aCán bộ pháp chế
653|aDoanh nghiệp
710 |aSở Tư pháp thành phố Đà Nẵng
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000241
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000241 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào