Sách Tiếng ViệtĐề tài
Nghiên cứu đánh giá khoa học về kết quả 10 năm thực hiện chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam (Nghị quyết 48 - NQ/TW) :
Tác giả CN Nguyễn Mạnh Cường
Nhan đề Nghiên cứu đánh giá khoa học về kết quả 10 năm thực hiện chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam (Nghị quyết 48 - NQ/TW) : Báo cáo phúc trình Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ / Nguyễn Mạnh Cường
Mô tả vật lý tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 3 chương chính sau: Chương 1. Các vấn đề lý luận về hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam; Chương 2. Đánh giá khoa học khoa học về kết quả 10 năm thực hiện chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam; Chương 3. Một số đề xuất, kiến nghị
Từ khóa tự do Đánh giá khoa học
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Hệ thống pháp luật
Từ khóa tự do Nghị quyết 48 - NQ/TW
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000214
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144235
0024
004B6695424-C10F-4FA2-B02B-F646A4008422
005202102041507
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20210204150958|bthuvien3|c20210204150010|dthuvien3|y20210204143852|zthuvien3
100 |aNguyễn Mạnh Cường
245 |aNghiên cứu đánh giá khoa học về kết quả 10 năm thực hiện chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam (Nghị quyết 48 - NQ/TW) : |bBáo cáo phúc trình Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ / |cNguyễn Mạnh Cường
300 |atr. ; |c28cm.
520|aĐề tài gồm 3 chương chính sau: Chương 1. Các vấn đề lý luận về hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam; Chương 2. Đánh giá khoa học khoa học về kết quả 10 năm thực hiện chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam; Chương 3. Một số đề xuất, kiến nghị
653 |aĐánh giá khoa học
653 |aPháp luật
653 |aHệ thống pháp luật
653|aNghị quyết 48 - NQ/TW
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000214
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000214 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào