Sách Tiếng ViệtĐề tài
Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý /
Tác giả CN Võ Đình Toàn
Nhan đề Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý / Võ Đình Toàn
Mô tả vật lý 484tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 3 chương chính sau; Chương 1.Một số vấn đề chung; Chương 2. Thực trạng và thực tế vận hành cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý; Chương 3. Định hướng và giải pháp
Từ khóa tự do Đất đai
Từ khóa tự do Sở hữu toàn dân
Từ khóa tự do Nhà nước
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000213
000 00000ngm#a2200000ui#4500
00144234
0024
00420B0F158-FAAB-4707-989F-DFAAECABB7B4
005202102041128
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20210204113107|zthuvien3
100 |aVõ Đình Toàn
245 |aCơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý / |cVõ Đình Toàn
300 |a484tr. ; |c28cm.
520 |aĐề tài gồm 3 chương chính sau; Chương 1.Một số vấn đề chung; Chương 2. Thực trạng và thực tế vận hành cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý; Chương 3. Định hướng và giải pháp
653 |aĐất đai
653 |aSở hữu toàn dân
653 |aNhà nước
710 |aBộ Tư pháp|bViện khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000213
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000213 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào