Sách Tiếng ViệtĐề tài
Các khía cạnh pháp lý của tiền ảo: Thực tiễn các nước và một số kinh nghiệm cho Việt Nam :
Tác giả CN Nguyễn Minh Oanh
Nhan đề Các khía cạnh pháp lý của tiền ảo: Thực tiễn các nước và một số kinh nghiệm cho Việt Nam : Đề tài cấp Bộ / Nguyễn Minh Oanh
Mô tả vật lý 723tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 4 chương chính sau; Chương I. Tổng quan vê tiền ảo; Chương II. Thực trạng pháp luật và thực tiễn về tiền ảo ở Việt Nam; Chương III. Thực trạng pháp luật các nước về tiền ảo; Chương IV. Kiến nghị xây dựng và hoàn thiện chính sách, khung pháp lý về tiền ảo.
Từ khóa tự do Tiền ảo
Từ khóa tự do Kinh nghiệm
Từ khóa tự do Pháp lý
Từ khóa tự do Thực tiễn
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000212
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144233
0024
004723AB8C6-C337-4A83-9DE3-3F78D9C1EC39
005202102031544
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20210203154709|zthuvien3
100 |aNguyễn Minh Oanh
245 |aCác khía cạnh pháp lý của tiền ảo: Thực tiễn các nước và một số kinh nghiệm cho Việt Nam : |bĐề tài cấp Bộ / |cNguyễn Minh Oanh
300 |a723tr. ; |c28cm.
520 |aĐề tài gồm 4 chương chính sau; Chương I. Tổng quan vê tiền ảo; Chương II. Thực trạng pháp luật và thực tiễn về tiền ảo ở Việt Nam; Chương III. Thực trạng pháp luật các nước về tiền ảo; Chương IV. Kiến nghị xây dựng và hoàn thiện chính sách, khung pháp lý về tiền ảo.
653 |aTiền ảo
653 |aKinh nghiệm
653 |aPháp lý
653|aThực tiễn
710 |aBộ Tư pháp|bTrường Đại học Luật Hà Nội
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000212
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000212 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào