Sách Tiếng ViệtĐề tài
Xác định những định hướng chính sách lớn phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước /
Tác giả CN Nguyễn Mạnh Cường
Nhan đề Xác định những định hướng chính sách lớn phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước / Nguyễn Mạnh Cường
Mô tả vật lý 277tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đè tài gồm 3 chương chính sau: Chương I. Một số vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Chương II. Thực trạng áp dụng và tổ chức thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Chương III. Giải pháp
Từ khóa tự do Nhà nước
Từ khóa tự do Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước
Từ khóa tự do Chính sách
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000211
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144232
0024
00432BC3675-69E8-4C6A-8B32-858918BC0576
005202102021614
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20210202161734|bthuvien3|y20210202161146|zthuvien3
100 |aNguyễn Mạnh Cường
245 |aXác định những định hướng chính sách lớn phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước / |cNguyễn Mạnh Cường
300 |a277tr. ; |c28cm.
520 |aĐè tài gồm 3 chương chính sau: Chương I. Một số vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Chương II. Thực trạng áp dụng và tổ chức thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Chương III. Giải pháp
653 |aNhà nước
653 |aLuật trách nhiệm bồi thường nhà nước
653 |aChính sách
710 |aBộ Tư pháp|bViện khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000211
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000211 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào