Sách Tiếng ViệtĐề tài
Xác định những định hướng chính sách lớn phục vụ cho việc xây dựng luật thừa phát lại :
Tác giả CN Dương Thị Thanh Mai
Nhan đề Xác định những định hướng chính sách lớn phục vụ cho việc xây dựng luật thừa phát lại : Báo cáo phúc trình. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ / Dương Thị Thanh Mai
Mô tả vật lý tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 2 phần chính sau: Phần thứ nhất: Các luận điểm khoa học của đề tài; Phần thứ hai: Một số kiến nghị, đề xuất
Từ khóa tự do Xây dựng luật
Từ khóa tự do Luật thừa phát lại
Từ khóa tự do Chính sách
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000210
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144231
0024
0040BFEAC2F-B576-439C-ADCE-3BF2B806473F
005202102021543
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20210202154626|zthuvien3
100 |aDương Thị Thanh Mai
245 |aXác định những định hướng chính sách lớn phục vụ cho việc xây dựng luật thừa phát lại : |bBáo cáo phúc trình. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ / |cDương Thị Thanh Mai
300 |atr. ; |c28cm.
520 |aĐề tài gồm 2 phần chính sau: Phần thứ nhất: Các luận điểm khoa học của đề tài; Phần thứ hai: Một số kiến nghị, đề xuất
653 |aXây dựng luật
653 |aLuật thừa phát lại
653 |aChính sách
710 |aBộ Tư pháp|bViện khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000210
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000210 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào