Sách Tiếng ViệtĐề tài
Hoàn thiện cơ chế quản trị tòa án để đảm bảo tính độc lập theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 :
Tác giả CN Nguyễn Văn Hiển
Nhan đề Hoàn thiện cơ chế quản trị tòa án để đảm bảo tính độc lập theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ / Nguyễn Văn Hiển
Mô tả vật lý 395tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 3 chương chính sau: Chương I. Các vấn đề lý luận về quản trị tòa án; Chương II. Thực trạng quản trị tòa án ở Việt Nam; Chương III. Phương hướng, giải pháp tăng cường công tác quản trị tòa án trong thời gian tới
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Tính độc lập
Từ khóa tự do Quản trị toàn án
Từ khóa tự do Tòa án
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000209
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144230
0024
00483B8B3C8-9D17-4E9E-897F-D37096721049
005202102021507
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20210202151055|zthuvien3
100 |aNguyễn Văn Hiển
245 |aHoàn thiện cơ chế quản trị tòa án để đảm bảo tính độc lập theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 : |bĐề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ / |cNguyễn Văn Hiển
300 |a395tr. ; |c28cm.
520 |aĐề tài gồm 3 chương chính sau: Chương I. Các vấn đề lý luận về quản trị tòa án; Chương II. Thực trạng quản trị tòa án ở Việt Nam; Chương III. Phương hướng, giải pháp tăng cường công tác quản trị tòa án trong thời gian tới
653 |aHiến pháp
653 |aTính độc lập
653 |aQuản trị toàn án
653|aTòa án
710 |aBộ Tư pháp|bViện khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000209
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000209 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào