Sách Tiếng ViệtĐề tài
Phát triển ứng dụng CNTT trong nghiên cứu khoa học và quản lý khoa học tại Viện khoa học pháp lý :
Tác giả CN Cao Xuân Phong
Nhan đề Phát triển ứng dụng CNTT trong nghiên cứu khoa học và quản lý khoa học tại Viện khoa học pháp lý : Đề án nghiên cứu khoa học cấp cơ sở / Cao Xuân Phong
Mô tả vật lý 199tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 3 phần chính sau: Phần I. Thực trạng ứng dụng CNTT tại Viện; Phần II: Tìm hiểu một số nhu cầu cụ thể đối với việc tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại Viện; Phần III: Đề xuất 1 số định hướng và giải pháp.
Từ khóa tự do CNTT
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do Viện khoa học pháp lý
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000203
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144229
0024
0048612525F-DA9B-4C6D-89EA-A8B0E2FEF5F1
005202101261630
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20210126163317|zthuvien3
100 |aCao Xuân Phong
245 |aPhát triển ứng dụng CNTT trong nghiên cứu khoa học và quản lý khoa học tại Viện khoa học pháp lý : |bĐề án nghiên cứu khoa học cấp cơ sở / |cCao Xuân Phong
300 |a199tr. ; |c28 cm.
520 |aĐề tài gồm 3 phần chính sau: Phần I. Thực trạng ứng dụng CNTT tại Viện; Phần II: Tìm hiểu một số nhu cầu cụ thể đối với việc tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại Viện; Phần III: Đề xuất 1 số định hướng và giải pháp.
653 |aCNTT
653 |aNghiên cứu khoa học
653 |aViện khoa học pháp lý
710 |aBộ Tư pháp|bViện khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000203
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000203 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào