Sách Tiếng ViệtĐề tài
Nghiên cứu các căn cứ lý luận và thực tiễn phục vụ việc xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học ngành tư pháp giai đoạn 2011-2015 /
Tác giả CN Đỗ Thị Ngọc
Nhan đề Nghiên cứu các căn cứ lý luận và thực tiễn phục vụ việc xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học ngành tư pháp giai đoạn 2011-2015 / Đỗ Thị Ngọc
Mô tả vật lý 155tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đề tài nghiên cứu các căn cứ lý luận và thực tiễn phục vụ việc xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học ngành tư pháp giai đoạn 2011-2015
Từ khóa tự do Khoa học
Từ khóa tự do Ngành tư pháp
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000202
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144228
0024
0046DB4E992-04A0-468E-AB41-FAE11DB350B3
005202101261620
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20210126162304|zthuvien3
100 |aĐỗ Thị Ngọc
245 |aNghiên cứu các căn cứ lý luận và thực tiễn phục vụ việc xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học ngành tư pháp giai đoạn 2011-2015 / |cĐỗ Thị Ngọc
300 |a155tr. ; |c28cm.
520 |aĐề tài nghiên cứu các căn cứ lý luận và thực tiễn phục vụ việc xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học ngành tư pháp giai đoạn 2011-2015
653 |aKhoa học
653 |aNgành tư pháp
653 |aNghiên cứu khoa học
710 |aBộ Tư pháp|bviện khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000202
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000202 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào