Sách Tiếng ViệtĐề tài
Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tư pháp hóa về thẩm quyền và thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính /
Tác giả CN Nguyễn Mạnh Cường
Nhan đề Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tư pháp hóa về thẩm quyền và thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính / Nguyễn Mạnh Cường
Mô tả vật lý 112tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 3 chương chính sau: Chương I. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tư pháp hóa về thẩm quyền và thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; Chương II: Các biện pháp xử lý hành chính ở Việt Nam và việc tư pháp hóa về thẩm quyền và thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; Chương III: phương hướng, giải pháp hoàn thiện.
Từ khóa tự do Thủ tục
Từ khóa tự do Hành chính
Từ khóa tự do Tư pháp hóa
Từ khóa tự do Thẩm quyền
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000197
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144227
0024
0045CF7BA05-0B8D-474A-B15F-81683BF215F3
005202101221626
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20210122162937|zthuvien3
100 |aNguyễn Mạnh Cường
245 |aCơ sở lý luận và thực tiễn của việc tư pháp hóa về thẩm quyền và thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính / |cNguyễn Mạnh Cường
300 |a112tr. ; |c28cm.
520 |aĐề tài gồm 3 chương chính sau: Chương I. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tư pháp hóa về thẩm quyền và thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; Chương II: Các biện pháp xử lý hành chính ở Việt Nam và việc tư pháp hóa về thẩm quyền và thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; Chương III: phương hướng, giải pháp hoàn thiện.
653 |aThủ tục
653 |aHành chính
653 |aTư pháp hóa
653|aThẩm quyền
710 |aBộ Tư pháp|bViện khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000197
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000197 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào