Sách Tiếng ViệtĐề tài
Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế pháp lý bảo vệ người tiêu dùng trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam :
Tác giả CN Đinh Thị Mai Phương
Nhan đề Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế pháp lý bảo vệ người tiêu dùng trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam : Phụ lục các chuyên đề nghiên cứu của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ / Đinh Thị Mai Phương
Mô tả vật lý 278tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đưa ra những vấn đề lý luận cơ bản, thực trạng và những kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế pháp lý bảo vệ người tiêu dùng ở nước ta hiện nay
Từ khóa tự do Kinh tế thị trường
Từ khóa tự do Hoàn thiện cơ chế
Từ khóa tự do Bảo vệ người tiêu dùng
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000171
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144224
0024
004F23434D9-C58D-4396-8EDC-2283568F7996
005202101141712
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20210114171517|zthuvien3
100 |aĐinh Thị Mai Phương
245 |aNghiên cứu hoàn thiện cơ chế pháp lý bảo vệ người tiêu dùng trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam : |bPhụ lục các chuyên đề nghiên cứu của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ / |cĐinh Thị Mai Phương
300 |a278tr. ; |c28cm.
520 |aĐưa ra những vấn đề lý luận cơ bản, thực trạng và những kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế pháp lý bảo vệ người tiêu dùng ở nước ta hiện nay
653 |aKinh tế thị trường
653 |aHoàn thiện cơ chế
653 |aBảo vệ người tiêu dùng
710 |aBộ Tư pháp|bViện khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000171
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000171 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào