Sách Tiếng ViệtĐề tài
Những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp dân doanh trong việc tiếp cận quyền sử dụng đất - Nhìn từ góc độ pháp lý :
Tác giả CN Lê Hồng Hạnh
Nhan đề Những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp dân doanh trong việc tiếp cận quyền sử dụng đất - Nhìn từ góc độ pháp lý : Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2006. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khảo sát / Lê Hồng Hạnh
Mô tả vật lý tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 3 phần chính sau: Phần 1. Tổng quan pháp luật điều chỉnh việc tiếp cận quyền sử dụng đất của doanh nghiệp dân doanh; Phần 2. Những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp dân doanh trong việc tiếp cận quyền sử dụng đất; Phần 3. Kết luận và kiến nghị
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Pháp lý
Từ khóa tự do Quyền sử dụng đất
Từ khóa tự do Góc nhìn pháp lý
Tác giả(bs) CN Bộ Tư pháp
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000168
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144223
0024
004EE07357A-DD63-4452-997E-937AEAFB4109
005202101141650
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20210114165315|zthuvien3
100 |aLê Hồng Hạnh
245 |aNhững khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp dân doanh trong việc tiếp cận quyền sử dụng đất - Nhìn từ góc độ pháp lý : |bĐề tài khoa học cấp cơ sở năm 2006. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khảo sát / |cLê Hồng Hạnh
300 |atr. ; |c28cm.
520 |aĐề tài gồm 3 phần chính sau: Phần 1. Tổng quan pháp luật điều chỉnh việc tiếp cận quyền sử dụng đất của doanh nghiệp dân doanh; Phần 2. Những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp dân doanh trong việc tiếp cận quyền sử dụng đất; Phần 3. Kết luận và kiến nghị
653 |aDoanh nghiệp
653 |aPháp lý
653 |aQuyền sử dụng đất
653|aGóc nhìn pháp lý
700 |aBộ Tư pháp
710 |aBộ Tư pháp|bViện khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000168
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000168 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào