Sách Tiếng ViệtĐề tài
Các giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận của nhân dân đối với hệ thống tư pháp hình sự trong việc bảo vệ quyền con người /
Tác giả CN Phạm Văn Lợi
Nhan đề Các giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận của nhân dân đối với hệ thống tư pháp hình sự trong việc bảo vệ quyền con người / Phạm Văn Lợi
Mô tả vật lý 366tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 4 chương: Chương I. một số vấn đề lý luận; Chương II. Thực trạng khả năng tiếp cận hệ thống tư pháp hình sự của nhân dân; Chương III. Tham khảo kinh nghiệm nước ngoài trong việc tăng cường năng lực tiếp cận của nhân dân đối với hệ thống tư pháp hình sự; Chương IV. Quan điểm, chính sách và các giải pháp tăng cường năng lực
Từ khóa tự do Tư pháp
Từ khóa tự do Hình sự
Từ khóa tự do Nhân dân
Từ khóa tự do Quyền con người
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000166
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144222
0024
00477BF6DF1-55B3-4B50-A1C3-3CE5BF067A04
005202101131116
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20210113111949|zthuvien3
100 |aPhạm Văn Lợi
245 |aCác giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận của nhân dân đối với hệ thống tư pháp hình sự trong việc bảo vệ quyền con người / |cPhạm Văn Lợi
300 |a366tr. ; |c28cm.
520 |aĐề tài gồm 4 chương: Chương I. một số vấn đề lý luận; Chương II. Thực trạng khả năng tiếp cận hệ thống tư pháp hình sự của nhân dân; Chương III. Tham khảo kinh nghiệm nước ngoài trong việc tăng cường năng lực tiếp cận của nhân dân đối với hệ thống tư pháp hình sự; Chương IV. Quan điểm, chính sách và các giải pháp tăng cường năng lực
653 |aTư pháp
653 |aHình sự
653 |aNhân dân
653|aQuyền con người
710 |aBộ Tư pháp|bViện khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000166
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000166 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào