Sách Tiếng ViệtĐề tài
Đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững trong hoạt động xây dựng pháp luật - Những vấn đề lý luận và thực tiễn /
Tác giả CN Nguyễn Văn Động
Nhan đề Đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững trong hoạt động xây dựng pháp luật - Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Văn Động
Mô tả vật lý 613tr. ; 28cm.
Tóm tắt Những vấn đề lý luận và thực tiễn về đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững trong hoạt động xây dựng pháp luật
Từ khóa tự do Phát triển bền vững
Từ khóa tự do Xây dựng pháp luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Thực tiễn
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000165
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144221
0024
004610E09B2-FD35-48A8-8044-397459648E1D
005202101131012
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20210113101543|zthuvien3
100 |aNguyễn Văn Động
245 |aĐảm bảo yêu cầu phát triển bền vững trong hoạt động xây dựng pháp luật - Những vấn đề lý luận và thực tiễn / |cNguyễn Văn Động
300 |a613tr. ; |c28cm.
520 |aNhững vấn đề lý luận và thực tiễn về đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững trong hoạt động xây dựng pháp luật
653 |aPhát triển bền vững
653 |aXây dựng pháp luật
653 |aPháp luật
653|aThực tiễn
710 |aBộ Tư pháp|bViện khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000165
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000165 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào