Sách Tiếng ViệtĐề tài
Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế và việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong quá trình hội nhập /
Tác giả CN Hoàng Phước Hiệp
Nhan đề Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế và việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong quá trình hội nhập / Hoàng Phước Hiệp
Mô tả vật lý 332tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 4 phần chính sau: Phần I. Các vấn đề lý luậ; Phần II. Một số cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế và việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong quá trình hội nhập; Phần III. Pháp luật và thực tiễn; Phần IV: Kết luật
Từ khóa tự do Tranh chấp
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Hệ thống pháp luật
Từ khóa tự do Quốc tế
Từ khóa tự do Hội nhập
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000164
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144220
0024
004F3CFA203-891B-4E7A-8931-5D09766BDC0E
005202101121702
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20210112170515|zthuvien3
100 |aHoàng Phước Hiệp
245 |aCơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế và việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong quá trình hội nhập / |cHoàng Phước Hiệp
300 |a332tr. ; |c28cm.
520 |aĐề tài gồm 4 phần chính sau: Phần I. Các vấn đề lý luậ; Phần II. Một số cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế và việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong quá trình hội nhập; Phần III. Pháp luật và thực tiễn; Phần IV: Kết luật
653 |aTranh chấp
653 |aThương mại
653 |aHệ thống pháp luật
653|aQuốc tế
653|aHội nhập
710 |aBộ Tư pháp|bViện khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000164
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000164 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào