Sách Tiếng ViệtĐề tài
Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng tập hệ thống các vụ án điển hình dùng làm tài liệu cho công tác đào tạo các chức danh tư pháp :
Tác giả CN Phan Hữu Thư
Nhan đề Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng tập hệ thống các vụ án điển hình dùng làm tài liệu cho công tác đào tạo các chức danh tư pháp : Phụ lục / Phan Hữu Thư
Thông tin xuất bản 2008
Mô tả vật lý tr. ; 28cm.
Tóm tắt Phụ lục của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: "Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng tập hệ thống các vụ án điển hình dùng làm tài liệu cho công tác đào tạo các chức danh tư pháp"
Từ khóa tự do Vụ án
Từ khóa tự do Đào tạo chức danh tư pháp
Từ khóa tự do Hệ thống
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000161
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144219
0024
0041F0CC749-A35C-4DBD-AFD0-2865D8D4CEB1
005202101071541
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20210107154436|zthuvien3
100 |aPhan Hữu Thư
245 |aCơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng tập hệ thống các vụ án điển hình dùng làm tài liệu cho công tác đào tạo các chức danh tư pháp : |bPhụ lục / |cPhan Hữu Thư
260|c2008
300 |atr. ; |c28cm.
520 |aPhụ lục của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: "Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng tập hệ thống các vụ án điển hình dùng làm tài liệu cho công tác đào tạo các chức danh tư pháp"
653 |aVụ án
653 |aĐào tạo chức danh tư pháp
653 |aHệ thống
710 |aBộ Tư pháp|bViện khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000161
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000161 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào