Sách Tiếng ViệtĐề tài
Nghiên cứu cơ chế hỗ trợ pháp lý đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và việc mở rộng thị trường dịch vụ pháp lý trong điều kiện hội nhập quốc tế :
Tác giả CN Nguyễn Am Hiểu
Nhan đề Nghiên cứu cơ chế hỗ trợ pháp lý đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và việc mở rộng thị trường dịch vụ pháp lý trong điều kiện hội nhập quốc tế : Đề tài khoa học cấp bộ / Nguyễn Am Hiểu
Mô tả vật lý 212tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đưa ra tình hình phát triển doanh nghiệp, thực trạng thực hiện pháp luật của doanh nghiệp, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và thực trạng thị trường dịch vụ pháp lý ở Việt Nam hiện nay. 1 số kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, mở rộng thị trường dịch vụ pháp lý trong hội nhập kinh tế quốc tế
Từ khóa tự do Kinh tế thị trường
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Hội nhập quốc tế
Từ khóa tự do Pháp lý
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000158
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144218
0024
004F1F3BD1E-5E9E-476B-BBCE-8C4DBF864873
005202101061114
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210106111733|zthuvien3
100 |aNguyễn Am Hiểu
245 |aNghiên cứu cơ chế hỗ trợ pháp lý đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và việc mở rộng thị trường dịch vụ pháp lý trong điều kiện hội nhập quốc tế : |bĐề tài khoa học cấp bộ / |cNguyễn Am Hiểu
300 |a212tr. ; |c28cm.
520 |aĐưa ra tình hình phát triển doanh nghiệp, thực trạng thực hiện pháp luật của doanh nghiệp, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và thực trạng thị trường dịch vụ pháp lý ở Việt Nam hiện nay. 1 số kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, mở rộng thị trường dịch vụ pháp lý trong hội nhập kinh tế quốc tế
653 |aKinh tế thị trường
653 |aDoanh nghiệp
653 |aHội nhập quốc tế
653|aPháp lý
710 |aBộ Tư pháp|bViện khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000158
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000158 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào