Sách Tiếng ViệtĐề tài
Nguyên tắc: khi xét xử, thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật :
Tác giả CN Phạm Văn Lợi
Nhan đề Nguyên tắc: khi xét xử, thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật : Đề tài cấp cơ sở / Phạm Văn Lợi
Mô tả vật lý 126tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 2 chương chính sau: Chương I: Cơ sở của nguyên tắc: "Khi xét xử, thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật"; Chương II. Những bảo đảm thực hiện nguyên tắc: "Khi xét xử, thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật"
Từ khóa tự do Hội thẩm
Từ khóa tự do Thẩm phán
Từ khóa tự do Xét xử
Từ khóa tự do Hội thẩm nhân dân
Từ khóa tự do Pháp luật
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000155
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144216
0024
00493972785-7013-41B1-956B-0D4C05370F45
005202101051458
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20210105150142|zthuvien3
100 |aPhạm Văn Lợi
245 |aNguyên tắc: khi xét xử, thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật : |bĐề tài cấp cơ sở / |cPhạm Văn Lợi
300 |a126tr. ; |c28cm.
520 |aĐề tài gồm 2 chương chính sau: Chương I: Cơ sở của nguyên tắc: "Khi xét xử, thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật"; Chương II. Những bảo đảm thực hiện nguyên tắc: "Khi xét xử, thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật"
653 |aHội thẩm
653 |aThẩm phán
653 |aXét xử
653|aHội thẩm nhân dân
653|aPháp luật
710 |aBộ Tư pháp|bViện khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000155
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000155 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào