Sách Tiếng ViệtĐề tài
Nội luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập nhằm phục vụ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế /
Tác giả CN Hoàng Phước Hiệp
Nhan đề Nội luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập nhằm phục vụ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế / Hoàng Phước Hiệp
Mô tả vật lý 411tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 4 phần chính: Phẩn mở đầu; Phần lý luận chung; Phần pháp luật và thực tiễn của một số nước về ĐƯQT và Nội luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập nhằm phục vụ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; Phần pháp luật và thực tiễn Việt Nam
Từ khóa tự do Nội luật hóa
Từ khóa tự do Điều ước quốc tế
Từ khóa tự do Hội nhập kinh tế
Từ khóa tự do Quốc tế
Từ khóa tự do Kinh tế
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000153
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144215
0024
0048D98E5A9-CF24-40FD-9F9C-8F88A6DF99E5
005202101041126
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20210104112931|zthuvien3
100 |aHoàng Phước Hiệp
245 |aNội luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập nhằm phục vụ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế / |cHoàng Phước Hiệp
300 |a411tr. ; |c28cm.
520 |aĐề tài gồm 4 phần chính: Phẩn mở đầu; Phần lý luận chung; Phần pháp luật và thực tiễn của một số nước về ĐƯQT và Nội luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập nhằm phục vụ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; Phần pháp luật và thực tiễn Việt Nam
653 |aNội luật hóa
653 |aĐiều ước quốc tế
653 |aHội nhập kinh tế
653|aQuốc tế
653|aKinh tế
710 |aBộ Tư pháp|bViện khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000153
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000153 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào