Sách Tiếng ViệtĐề tài
Thực tiễn áp dụng, tổ chức thi hành hình phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ và hình phạt tù cho hưởng án treo :
Tác giả CN Trần Mạnh Đạt
Nhan đề Thực tiễn áp dụng, tổ chức thi hành hình phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ và hình phạt tù cho hưởng án treo : Dự án điều tra xã hội học / Trần Mạnh Đạt
Mô tả vật lý 175tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 3 chương chính sau: Chương I. Một số vấn đề chung về hình phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ và hình phạt tù cho hưởng án treo; Chương II. Thực tiễn áp dụng, tổ chức thi hành hình phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ và hình phạt tù cho hưởng án treo; Chương III. Các kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện
Từ khóa tự do Hình phạt
Từ khóa tự do Án treo
Từ khóa tự do Cải tạo không giam giữ
Từ khóa tự do Thi hành án
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000151
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144214
0024
004D281CE4B-15F8-4613-9840-A2E935F9B45F
005202101041020
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20210104102405|zthuvien3
100 |aTrần Mạnh Đạt
245 |aThực tiễn áp dụng, tổ chức thi hành hình phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ và hình phạt tù cho hưởng án treo : |bDự án điều tra xã hội học / |cTrần Mạnh Đạt
300 |a175tr. ; |c28cm.
520 |aĐề tài gồm 3 chương chính sau: Chương I. Một số vấn đề chung về hình phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ và hình phạt tù cho hưởng án treo; Chương II. Thực tiễn áp dụng, tổ chức thi hành hình phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ và hình phạt tù cho hưởng án treo; Chương III. Các kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện
653 |aHình phạt
653 |aÁn treo
653 |aCải tạo không giam giữ
653|aThi hành án
710 |aBộ Tư pháp|bViện khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000151
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000151 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào