Sách Tiếng ViệtĐề tài
Tổ chức và hoạt động của phòng tư pháp cấp huyện, thực trạng và giải pháp kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động /
Tác giả CN Lê Thị Thu Ba
Nhan đề Tổ chức và hoạt động của phòng tư pháp cấp huyện, thực trạng và giải pháp kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động / Lê Thị Thu Ba
Mô tả vật lý 305tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 3 chương chính sau; Chương I. Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của phòng tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Chương II. Thực trạng tổ chức và hoạt động của phòng tư pháp cấp huyện; Chương III. Phương hướng kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của phòng tư pháp cấp huyện.
Từ khóa tự do Tư pháp
Từ khóa tự do Giải pháp kiện toàn
Từ khóa tự do Tổ chức
Từ khóa tự do Hoạt động
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000148
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144213
0024
00445C4B3DF-DD92-40CB-827F-994B55DD04B4
005202012310935
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20201231093858|zthuvien3
100 |aLê Thị Thu Ba
245 |aTổ chức và hoạt động của phòng tư pháp cấp huyện, thực trạng và giải pháp kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động / |cLê Thị Thu Ba
300 |a305tr. ; |c28cm.
520 |aĐề tài gồm 3 chương chính sau; Chương I. Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của phòng tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Chương II. Thực trạng tổ chức và hoạt động của phòng tư pháp cấp huyện; Chương III. Phương hướng kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của phòng tư pháp cấp huyện.
653 |aTư pháp
653 |aGiải pháp kiện toàn
653 |aTổ chức
653|aHoạt động
710 |aBộ Tư pháp|bViện khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000148
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000148 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào