Sách Tiếng ViệtĐề tài
Thực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam liên quan đến các Hiệp định đa biên của tổ chức thương mại thế giới và giải pháp hoàn thện pháp luật Việt Nam :
Tác giả CN Hoàng Phước Hiệp
Nhan đề Thực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam liên quan đến các Hiệp định đa biên của tổ chức thương mại thế giới và giải pháp hoàn thện pháp luật Việt Nam : Báo cáo phúc trình / Hoàng Phước Hiệp
Mô tả vật lý 339tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 3 phần chinh sau: Phần I. Tổng quan quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam về hội nhập kinh tế quốc tế và tổng quan về tổ chức thương mại thế giới và hệ thống các hiệp định đa biên của WTO; Phần II. Thực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam liên quan đến các hiệp định đa biên của WTO; Phần III. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trước yêu cầu gia nhập WTO và hội nhập kinh tế quốc tế.
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Hoàn thiện pháp luật
Từ khóa tự do Hiệp định
Từ khóa tự do Tổ chức thương mại
Từ khóa tự do Hệ thống pháp luật
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000147
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144212
0024
0048F24677F-5C71-4E1D-9622-7F82B9FEDD26
005202012291643
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20201229164714|zthuvien3
100 |aHoàng Phước Hiệp
245 |aThực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam liên quan đến các Hiệp định đa biên của tổ chức thương mại thế giới và giải pháp hoàn thện pháp luật Việt Nam : |bBáo cáo phúc trình / |cHoàng Phước Hiệp
300 |a339tr. ; |c28cm.
520 |aĐề tài gồm 3 phần chinh sau: Phần I. Tổng quan quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam về hội nhập kinh tế quốc tế và tổng quan về tổ chức thương mại thế giới và hệ thống các hiệp định đa biên của WTO; Phần II. Thực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam liên quan đến các hiệp định đa biên của WTO; Phần III. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trước yêu cầu gia nhập WTO và hội nhập kinh tế quốc tế.
653 |aThương mại
653 |aHoàn thiện pháp luật
653 |aHiệp định
653|aTổ chức thương mại
653|aHệ thống pháp luật
710 |aBộ Tư pháp|bViện khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000147
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000147 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào