Sách Tiếng ViệtĐề tài
Cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh :
Tác giả CN Nguyễn Đức Chính
Nhan đề Cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh : Kỷ yếu đề tài khoa học cấp Bộ / Nguyễn Đức Chính
Mô tả vật lý 203tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 1 số vấn đề lý luận và thực trạng về đăng ký và quản lý hộ tịch tại Tp.HCM.Đề xuât mô hình đổi mới,cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch
Từ khóa tự do Cải cách thủ tục
Từ khóa tự do Quản lý hộ tịch
Từ khóa tự do Hộ tịch
Từ khóa tự do Hành chính
Từ khóa tự do Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000146
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144211
0024
00481F0DAA4-5E4C-4F67-94BF-433DEDB4036B
005202012291623
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20201229162715|zthuvien3
100 |aNguyễn Đức Chính
245 |aCải cách thủ tục hành chính trong đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh : |bKỷ yếu đề tài khoa học cấp Bộ / |cNguyễn Đức Chính
300 |a203tr. ; |c28cm.
520 |aĐề tài gồm 1 số vấn đề lý luận và thực trạng về đăng ký và quản lý hộ tịch tại Tp.HCM.Đề xuât mô hình đổi mới,cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch
653 |aCải cách thủ tục
653 |aQuản lý hộ tịch
653 |aHộ tịch
653|aHành chính
653|aThành phố Hồ Chí Minh
710 |aBộ Tư pháp|bViện khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000146
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000146 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào